یک حادثه بی نظیر و بی سابقه/ تولد نوزاد، 4 ماه پس از مرگ مادر!

در یک حادثه بی نظیر و بی سابقه، یک زن عراقی باردار که حدود 4 ماه پیش

 از دنیا رفته بود، دو روز پیش نوزاد خود را به دنیا آورد.