دو ساختمان سه طبقه در خیابان فرجام تهران ظهر شنبه بر اثر انفجار فرو ریخت.

بر اثر انفجار در يك منزل مسكوني 2 طبقه در بلوار فرجام، يك نفر كشته و سه نفر مجروح شدند. در اين انفجار خسارت زيادي به منازل اطراف وارد شد به طوري كه اكثر شيشه هاي منازل اطراف شكسته شد.