چهل حدیث ازدواج :

۱- تاثیر ازدواج

قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه.

کسى که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.

مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص۱۵۴٫

. . .

چهل حدیث در مورد ازدواج

. . .

بقیه در ادامه مطلب